commit 766c4f6090fdea635f50597a3c5d60643e3a2913
parent 72791634127cc3093592c807225ec684af1cfcc9
Author: Sergey M․ <dstftw@gmail.com>
Date:   Wed, 31 Jul 2019 02:32:02 +0700

[tvn24] Fix test

Diffstat:
Myoutube_dl/extractor/tvn24.py | 2+-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/youtube_dl/extractor/tvn24.py b/youtube_dl/extractor/tvn24.py @@ -18,7 +18,7 @@ class TVN24IE(InfoExtractor): 'id': '1584444', 'ext': 'mp4', 'title': '"Święta mają być wesołe, dlatego, ludziska, wszyscy pod jemiołę"', - 'description': 'Wyjątkowe orędzie Artura Andrusa, jednego z gości "Szkła kontaktowego".', + 'description': 'Wyjątkowe orędzie Artura Andrusa, jednego z gości Szkła kontaktowego.', 'thumbnail': 're:https?://.*[.]jpeg', } }, {